Rubin C714D

Popis: Barevný elektronkový superhet Ruské výroby (Moskva). Televizor přijímá barevné signály zakódované v normě secam III.B. Obrazovka delta o úhlopříčce 60cm sovětské výroby. Šasi přijímače je řešeno rozdělením do jednotlivých modulů. Oddělený volič VHF a UHF. Anténní vstup odděleně pro VHF a UHF - 75ohm. Citlivost 50mV na VHF a 100mV na UHF. Dva reproduktory, kmitočtový rozsah 80-12500Hz.  Rok výroby 1976. Dřevěná leštěná robustní skříň, plastový zadní kryt a nožky. Elektronkový RGB konec, matice, částečně řádek a konec zvuku. Síťový transformátor. Rozměry 550x545x796 mm. Váha 60kg. Během výroby bylo vyrobeno  1,443 mil. kusů.

Schéma naleznete v sekci schémata.

Více zde

Stav:  Plně funkční, slušná obrazovka. Renovace v roce 2010.

Perlička:  Z Aukra za stovku . Vadný byl elit ve zdroji a násobič.

                       


Description: Color tube superheterodyne television. Production - Russian (Moscow). TV receives a color-coded signals in SECAM standard III.B. Screen diagonal 60 cm, type delta - Soviet manufacture. Receiver chassis is solved by subdividing it into individual modules. Separate VHF and UHF tuning. Antenna input for separate VHF and UHF - 75ohm. 50mV sensitivity on VHF and UHF 100mV. Two speakers, frequency response 80-12500Hz. Year of production 1976th. Wooden polished sturdy case, a plastic rear part and legs. Mains transformer. Dimensions 550x545x796 mm. Weight 60 kg. During the production was made 1.443 million units.
Schema found in section schematics.

Status: Fully functional, decent screen.
Renovations in 2010.